Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Προκήρυξη-Πληροφοριακό Δελτίο για την εισαγωγή 475 Καταρτιζόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Προκηρύσσεται η εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου  Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων: «Κατάρτιση-
Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών «MIS364877,  MIS 364880, MIS 364881», εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015».

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από Εθνικούς πόρους και θα εφαρμοστεί στις περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις παρακάτω διευθύνσεις ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή στην αντίστοιχη Εκπαιδευτική Μονάδα.

• ΑΘΗΝΑ: Υπουργείο Τουρισμού (Κεντρική Υπηρεσία) Λ. Αμαλίας 12, τηλ. 210-3736179, 210-3736367 Αθήνα.

• ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΕΠΑ.Σ - Μακεδονίας, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Παραλία Περαίας, Τ.Κ.570 19, Θεσσαλονίκη τηλ. 23920-25551.

• ΡΟΔΟΣ: ΕΠΑ.Σ – Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, Τ.Θ.456, Τ.Κ.85 100,
Ρόδος τηλ. 22410-74445-6.

• ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΠΑ.Σ – Ηρακλείου, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνη Χάνι, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. 2810-761363.
  
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Κατηγορίες Ωφελουμένων

Τα τμήματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης, τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού, απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. 

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου αποκτούν υπαλληλική ιδιότητα και λαμβάνουν επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.
Ειδικότερα, τα τμήματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στις παρακάτω  τουριστικές επιχειρήσεις:

1. Στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ β΄ τάξης και άνω και μαζικά κέντρα εστίασης (catering).

2. Στους πρόσκαιρα άνεργους και σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε τμήματος.

3. Γίνονται δεκτοί για φοίτηση με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:
α) Έλληνες πολίτες.
β) Έλληνες το γένος και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την Αρμόδια Ελληνική Αρχή.
γ) Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα (δηλ. 25x20%=5 άτομα), εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την Αρμόδια Ελληνική Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 07/11/2014 μέχρι και 24 /11/ 2014 και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.