Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Εργασιακά


Επίδομα ανεργίας
Δικαίωμα επιδόματος ανεργίας έχουν όσοι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί.
Όσοι επιδοτούνται για πρώτη φορά απαιτείται να έχουν:
°       125 ημερομίσθια στο τελευταίο 14μηνο
°       80 ημερομίσθια στα δύο χρόνια που προηγήθηκαν
της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης
°       200 ημέρες εργασίας τα δυο προηγούμενα χρόνια από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο το χρόνο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν στη 2ετία
Μήνες επιδότησης
200
5
250
6
300
8

Όσοι επιδοτούνται για δεύτερη και πλέον φορά απαιτείται να έχουν:
°       125 ημερομίσθια στο 14μηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας απόλυσης, ή της λήξης της σύμβασης χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου 2μηνου
°       Για τους εποχικούς 100 ημερομίσθια στο 12μηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας απόλυσης, ή της λήξης της σύμβασης χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου 2μηνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΙ
Ημερομίσθια στο 14μηνο
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
Ημερομίσθια στο 12μηνο
ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
125-149
100-149
5
150-179
150-179
6
180-219
180-219
8
220-249
220-249
10
250 και άνω
250 και άνω
12

Περιορισμός ημερών επιδότησης
Με το Ν. 3986, αρθ.39 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας μέσα στην προηγούμενη από την εκάστοτε έναρξη επιδότησης λόγο ανεργίας τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 450. Από 1/1/2014 μειώνονται ακόμη περισσότερο σε 400.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.