Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

ΣΣΕ

Οι τρεις κύριες εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, Ξενοδόχοι, Εστιάτορες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες Ζαχαρωδών κατείγγειλαν τις συλλογικές συμβάσεις που ήταν σε ισχύ την  άνοιξη του 2012, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το μνημόνιο ΙΙ, να απειλούνται οι κατακτήσεις δεκαετιών από τη λήξη της μετενεργειας και βέβαια από την απροθυμία των εργοδοτών να υπογράψουν ΣΣΕ χωρίς μειώσεις μισθών.
Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού υπέγραψε, παρά τις αρχικες αγωνιστικές κορώνες,νέες κλαδικές ΣΣΕ στα Ξενοδοχεία και τα Ζαχαρώδη με μείωση στους βασικούς μισθούς κατα 15%.
Στον Επισιτισμό, μπροστά στις απαιτήσεις των εργοδοτών για κατάργηση θεσμικών δικαιωμάτων, δεν υπέγραψε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ΣΣΕ σε ισχύ και να κυριαρχούν οι ατομικές συμβάσεις στα όρια της ΕΓΣΣΕ.
Το Συνδικάτο και οι εργαζόμενοι του κλάδου από το καλοκαίρι του 2012 δώσαμε αγώνες σκληρούς απέναντι σε μια αδιάλλακτη μεγαλοεργοδοσία για να μην περάσουν οι μειώσεις που επέβαλε με την υπογραφή της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, για να υπογραφεί ΣΣΕ στα επισιτιστικά καταστήματα. Δώσαμε δύσκολες μάχες χώρο το χώρο για να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που επέβαλε η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων. Με τη συσπείρωση της μεγάλης πλειοψηφίας των επιχειρησιακών σωματείων σπάσαμε το -15% σε αρκετούς χώρους δουλειάς, καθυστερήσαμε την εφαρμογή των μέτρων, δυσκολέψαμε τους εργοδότες. Πραγματοποιήσαμε σύσκεψη στην Αθήνα με τη συμμετοχή μεγάλων κλαδικών σωματείων και παρέμβαση στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ που είναι και πρόεδρος των εστιατόρων για να πιέσουμε για ΣΣΕ στον Επισιτισμό.
Παραθέτουμε παρακάτω τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ισχύουν στα Ξενοδοχεία και στα Ζαχαρώδη όλης της χώρας.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας”
(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 9/16.7.2012)
Σήμερα την 13 Ιουλίου 2012 στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.∆. που βρίσκονται στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας αρ.7) ενώπιον της Μεσολαβητού Αθηνάς Κ. Μαλαγαρδή οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Προύτζο, Πρόεδρο, Παναγιώτη Κούκο, Γενικό Γραμματέα και Παναγιώτη – Μάριο Χονδρό, Μέλος της Ομοσπονδίας.
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Γιάννη Ρέτσο, Πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωμόπουλο Α’ Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Μεταξά, Β’ Αντιπρόεδρο και Ανδρέα Φιορεντίνο, Γενικό Γραμματέα του ∆.Σ.
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπάγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού διακοπών και κάμπινγκ.
Άρθρο 2 Κατηγορίες μισθωτών
Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση αποκαλούνται ξενοδοχουπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α.
Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ, ασημοκέρης και μάγειρας Β.
Επίσης με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.
Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση μάγειρας Γ και καμαριέρης – α.
Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προίστάμενος και βοηθός ιατρείου.
Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια
α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 22-7-2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 21/6-8-2010), καθορίζονται για την περίοδο από 01-07-2012 έως 31-12- 2013 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 821,96 ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 804,62 ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 788,69 ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 753,69 ευρώ
β. Το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων διαμορφώνεται ως εξής: για τους σερβιτόρους σε 62,50 ευρώ, για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,50 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
Άρθρο 4
∆ιατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοΪκότερης Ρύθμισης
α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ, ∆Α) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
β. Ευνοικότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.07.2012 και λήγει την 31.12.2013.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.
(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:17/20.8.2012)
Στην Αθήνα σήμερα την 10η Αυγούστου 2012 οι υπογράφοντες αφενός:
1. ∆ημήτρης Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),
2. Εμμανουήλ Κότσικας, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ)
Και αφετέρου
Παναγιώτης Προύτζος, Πρόεδρος, Παναγιώτης Κούκος, Γενικός Γραμματέας και Ανδρέας Γούβας, Πρόεδρος του Σωματείου τεχνιτών Ζαχαροπλαστών Αθήνας, ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσεως σε όλη τη χώρα λειτουργούντων με οποιαδήποτε μορφή εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής τέχνης, αρτοζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων μπουγάτσας, φύλλου κρούστας, κανταϊφιού κ.λ.π.
Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζόμενων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 29 Ιουλίου 2010 {ΠΚ.. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης : 20/6.8.2010}, διατηρούνται ως έχουν έως 31.8.2012 και προσαρμόζονται από 01.09.2012 ως εξής:
ΠΑΣΤΙΤΣΕΡΙΑ από 01/09/2012
Βοηθοί
Σε καταστήματα πολυτελείας 788,06
Σε καταστήματα Α” κατηγορίας και Αυτοτελή εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής 783,79
Σε καταστήματα Β” και Γ” κατηγορίας 783,79
Τεχνίτες-τρεις
Σε καταστήματα πολυτέλειας 836,71
Σε καταστήματα Α” κατηγορίας και αυτοτελή εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής 832,42
Σε καταστήματα Β” και Γ κατηγορίας 821,13
Λαντζέρης 31,93 (ημερομίσθιο)
Αρχιτεχνίτης. Ο μηνιαίος μισθός καθορίζεται από ελεύθερες συμφωνίες και δεν μπορεί να είναι κατώτερος του μηνιαίου μισθού του τεχνίτου αυξημένου κατά το ποσοστό 20%
Άρθρο 3. Διατήρηση διατάξεων -αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
α.Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ. ∆.Α.) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
β.Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους,διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
γ. Κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης ισχύει αναστολή των υπηρεσιακών ωριμάνσεων.
Άρθρο 4. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20.08.2012 και λήγει την 19η Αυγούστου 2013
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηριών Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δυο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νόμιμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατά επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους Όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.