Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2012


ΤΟΠΙΚΗ  ΚΛΑΔΙΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2012

Για τουs όρουs αμοιβήs και εργασίαs των Εργαζομένων στιs
Ξενοδοχειακέs Επιχειρήσειs Νομού Λασιθίου
Σήμερα την 3η Ιουλίου 2012  στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ: του  Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου όπωs εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Γαρεφαλάκη όπωs και του Σωματείου Ξενοδοχουπαλλήλων Δήμου Ιεράπετραs και Περιχώρων όπωs εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Εμμ. Προιστάκη  και

1. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη,
2. της Ένωσης Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Κακουράκη,
3. της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.

Στην παρούσα υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για τη μεταφορά προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα καθορίζονται από την εκάστοτε σ.σ.ε. που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της σ.σ.ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου μόνο για τα θέματα της επαναπρόσληψης της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας είτε λόγω συνταξιοδότησης και του επιδόματος τροφής


Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες - Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
1.Οι εργαζόμενοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός Α΄, νυχτοθυρωρός Α΄, μαιτρ, υπομαιτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, μπουφετζής, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μάγειροι Α΄,αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων εφ΄ όσον διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ.

Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής και θυρωρός Β΄σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέϊντ, ασημοκέρηδες, βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης τηλεφωνητές, μαιν κουραντιέ, μάγειροι Β΄, ζαχαροπλάστες, φύλακες, κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ), hostess, υπάλληλοι κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa), και υπάλληλοι mini-market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεως των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος, (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου, ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βoυτηριέρης, και μάγειροι Γ' .

Κατηγορία Δ΄: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λoυτρoνόμoς, ντισκ τζόκεϊ και εργάτες (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας, κ.λπ.).

2. Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1.5.2012 σε ευρώ ως εξής:
Κατηγορίες Εργαζομένων
Α΄ Κατηγορία:  849,12
Β΄ Κατηγορία:  831,29
Γ΄ Κατηγορία:  814,93
Δ΄ Κατηγορία:  778,95
3. Η ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως απασχολουμένων, όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη σ.σ.ε. έτους 2007 (δηλαδή εργαζομένων που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα) διαμορφώνεται από 1.1.2010 ως εξής:
- Για τους σερβιτόρους 66,07 ευρώ
- Για τους βοηθούς σερβιτόρους 56,75 ευρώ

Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΔΑ 15/2005).

4. Ως προς τις βασικές αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΕΓΣΣΕ (ΔΑ 15/2005).

5. Ο βασικός μισθός που καθορίζεται με τη ρύθμιση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερος από τα 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη (ΔΑ 26/1996).

6. Στο βασίκο μισθό για νέουs κάτω των 25 ετών συμφωνείται επιπλέον 10% από ότι ισχύει στην Εθνική Γενική Σύμβαση Εργασίαs  και εφόσον ή συνεχίσει να ισχύει.


Άρθρο 3

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Επίδομα προϋπηρεσίας
1.1. Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας διαμορφώνεται σε 4,00 ευρώ για κάθε ένα έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση (ΔΑ 26/1996 – ΣΣΕ 3.7.2008)
1.2. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράτε η νόμιμη προϋπηρεσία, που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση (ΔΑ 26/1996).
1.3. Κατ’ εξαίρεση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά ως χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά την νεκρά περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση (ΔΑ 26/1996).
1.4. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση, από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζομένου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα (ΔΑ 26/1996).

2. Επίδομα οικογενειακών βαρών
Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 1849/89 (ΔΑ 26/1996).

3. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης
Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός + προϋπηρεσία) ως εξής:

α. Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.
β. Για τους αποφοίτους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους αποφοίτους σχολών Μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από 1.7.2002 και στους μισθωτούς που είναι απόφοιτοι τμημάτων τουριστικών σπουδών των ΙΕΚ. Η ιδιότητα αυτή των μισθωτών αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου πιστοποιητικού σπουδών νομίμως θεωρημένου και το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επομένου μηνός της κατάθεσης του τίτλου σπουδών στον εργοδότη (ΔΑ 34/2002).
γ. Για τους αποφοίτους της Ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% (ΔΑ 26/1996).

4. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης
Χορηγείται επίδομα εποχιακής απασχολήσεως σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), που καταβάλλεται μηνιαίως στους εργαζόμενους, που απασχολούνται εποχιακά. Το παραπάνω επίδομα, που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σ’ αυτές, καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα(ΔΑ 26/1996).

5. Επίδομα στολής
Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα στολής ίσο με 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή, κατά την κρίση της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών του βασικού μισθού συν προϋπηρεσία (ΔΑ 26/1996).

6. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία), στους παρακάτω απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:
- Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων
- Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου
- Εργαζόμενοι στα πλυντήρια ανεξαρτήτως φύλου
- Το επίδομα αυτό και με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού χορηγείται σε ποσοστό 10% στο πάσης φύσεως προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της κουζίνας (ΔΑ 26/1996)

7. Επίδομα τροφής

7.1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο υποχρεούνται να παρέχουν τροφή στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και οι οποίοι το επιθυμούν, οπότε εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό μηνιαίο μισθό (ΔΑ 26/1996).
7.2. Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση, στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχειρήσεως από την παροχή τροφής (ΔΑ 26/1996).

8. Επίδομα ύπνου
Στους εργαζόμενους, που απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεως και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών (ΔΑ 26/1996).

9. Επίδομα οθόνης
Χορηγείται επίδομα οθόνης ποσοστού 5% επί των βασικών μισθών, σε όσους εργαζόμενους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη.

10. Επίδομα Μεταφοράς
α. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακή εγκατάσταση εκτός της περιφέρειας των πόλεων Νεάπολης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για την μεταφορά των εργαζομένων από τη διαμονή στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούνται να καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζομένους που μετακινούνται, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή (από την πόλη προς το ξενοδοχείο) με επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του σπαστού ωραρίου. Δεν καταβάλλεται το παραπάνω ποσόν σε εργαζόμενους που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από τρία (3) χλμ. από το ξενοδοχείο που εργάζονται.
β. Επίσης, τα μέρη συμφωνούν ότι δε θα αναζητηθούν καταβληθέντα, ως αντίτιμο εισιτηρίου, ποσά σε εργαζόμενους για τους οποίους με την παρούσα αποκλείεται η καταβολή αυτή.
γ. Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν μέχρι σήμερα μέσο μεταφοράς, οφείλουν να συνεχίσουν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία προς τους εργαζόμενους με το ίδιο μέσο (ΣΣΕ 15.9.2006).


Αρθρο 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ και λοιπές ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Προσαυξήσεις
1.1. Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, χορηγούνται στους εργαζόμενους που αφορά η ρύθμιση αυτή, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τυχόν απασχόληση τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο νόμος και η παρούσα ρύθμιση, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.
1.2. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των βασικών νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα).
2. Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για τις κατά μήνα αποδοχές τους και τις αντίστοιχες κρατήσεις ΔΑ 26/1996).

3. Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας
3.1. Η εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες και 40 ώρες εργασίας.

Το ωράριο αυτό ισχύει μόνο για τις εξής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας
Για τα ξενοδοχεία Α΄ τάξεως
Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Β΄ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω
Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γ΄ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω

3.2. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων με πενθήμερο πρέπει α είναι συνεχόμενες (άρθρο 7 απόφ. 28/1993 ΔΔΔΔ Αθηνών) (ΔΑ 26/1996).
3.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους εργαζόμενους, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την υπέρβαση αυτή με την προϋπόθεση ότι, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος για περίοδο (8) το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών ανά εβδομάδα συνολικά ήτοι 320 ώρες για 8 εβδομάδες. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις (ΔΑ 26/1996).

4. Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων
4.1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το έτος, υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους.
4.2. Προϋπόθεση γι αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενους αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει είτε μέσω του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτός είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος.
4.3. Η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 25η Μαίου. Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
4.4. Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή, που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
4.5. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
4.6. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη επιστολή ή άλλον τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, ήτοι το αργότερο από 15 Μαίου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις (ΣΣΕ 3.4.2007).

5. Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολουμένων
5.1. Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεως, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργαζόμενου που απασχολήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.
5.2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έπειτα από προειδοποίηση δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο, εκτός για δικαιολογημένη αιτία.
5.3. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος, που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.
5.4. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους. Η σειρά προτεραιότητας και ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται από τον εργοδότη (ΔΑ 26/1996).

6. Άδειες
6.1. Άδεια γάμου. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές εφ΄ όσον ο εργαζόμενος απασχολείται με πενθήμερη εργασία και έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές εφ΄ όσον ο εργαζόμενος απασχολείται εξαήμερο. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/45.
6.2. Άδεια μητρότητας. Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ΄ αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων. Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6.3. Άδεια γέννησης τέκνου. Στον πατέρα εργαζόμενο, που υπάγεται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
6.4. Αναλογίας ετήσιας αδείας εποχιακά απασχολουμένων. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα αδείας 2,5 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.

7. Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν δικαίωμα έκπτωσης ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών για ιδιωτική παραμονή με τους οικείους τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του Ν. Λασιθίου.

8. Αποζημίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και αποχωρούν από την εργασία τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα κατεβάλλετο στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσον όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο (ΔΑ 15/2005).

9. Εφαρμογή θεσμικών εθνικής ΓΣΣΕ
Οι όροι της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών-τριών και οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις αυτής και των προηγούμενων αυτής, εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

10. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
10.1. Σε εφαρμογή του άρθρου 17 της ΕΓΣΣΕ 1996-1997 και του άρθρου 4 της ΔΑ 32/1999 οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της μισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών του «Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου» και να την αποδίδουν σ’ αυτόν.
10.2. Παρακράτηση μπορεί να γίνει μόνο από εργαζόμενους που είναι μέλη του Συνδέσμου και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως με σχετική δήλωσή τους στον εργοδότη. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να κατατεθεί στον εργοδότη και μέσω του Συνδέσμου, μπορεί δε να ανακληθεί από τον εργαζόμενο οποτεδήποτε.
10.3. Το παρακρατούμενο ποσό είναι αυτό που ορίζεται από το καταστατικό του Συνδέσμου (το οποίο γνωστοποιεί ο Σύνδεσμος στους εργοδότες με αποστολή σχετικού αντιγράφου αποσπάσματος του καταστατικού του ή της τυχόν απόφασης της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος αυτού) και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Σύνδεσμο με κατάθεση από τον εργοδότη του παρακρατηθέντος ποσού στο Λογαριασμό 302/296229-20 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Με την κατάθεση των αποδιδομένων ποσών η επιχείρηση υποχρεούται να κοινοποιεί στο Σύνδεσμο και κατάλογο των εργαζομένων από τους οποίους παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνδικαλιστική εισφορά.

11. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Οι όροι των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίαs και των Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, και επιχειρησιακή συνήθεια δε θίγονται (ΣΣΕ 3.7.2008).

Η ισχύs τηs παρούσηs Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.5.2012 εωs 31.12.2013.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.