Σήμερα στις 31.3.2014 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ:
1. του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων N. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Γαρεφαλάκη, 2. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη και 3. της Ένωσης Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Κακουράκη, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
Στην παρούσα υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για τη μεταφορά προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα καθορίζονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. που ρυθμίσει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων N. Λασιθίου μόνο για τα θέματα της επαναπρόσληψης της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας είτε λόγω συνταξιοδότησης και του επιδόματος τροφής.

Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες -
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
1. Οι εργαζόμενοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία A‘: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός A’, νυχτοθυρωρός A’, μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, μπουφετζής, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μάγειροι A’, αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων εφόσον διαθέτουν πτυχίο TEI.
Κατηγορία B‘: Προϊστάμενες πλυντηρίου και λινοθήκης βοηθός υποδοχής και θυρωρός B’ σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες, βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης τηλεφωνητές, μαιν κουραντιέ, μάγειροι B’, ζαχαροπλάστες, φύλακες κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο TEI), hostess, υπάλληλοι κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa), και υπάλληλοι mini-market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεων των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος, (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου, ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βουτηριέρης και μάγειροι Γ’.
Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, ντισκ τζόκεϊ και εργάτες (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας, κ.λπ.).
2. Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1.01.2014 σε ευρώ ως εξής:
Κατηγορίες εργαζομένων

A’ Κατηγορία: 826,00
B’ Κατηγορία: 808,64
Γ’ Κατηγορία: 792,63
Δ’ Κατηγορία: 757,46
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2014 αυξάνονται από 1.01.2015 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
A’ Κατηγορία: 834,33
B’ Κατηγορία: 816,73
Γ’ Κατηγορία: 800,56
Δ’ Κατηγορία: 765,03
3. H ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως απασχολουμένων, όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. έτους 2007 (δηλαδή εργαζομένων που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα) διαμορφώνεται από 1.1.2014 ως εξής:
- Για τους σερβιτόρους: 62,50 ευρώ
- Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 54,50 ευρώ
Και από 1.1.2015 διαμορφώνονται ως εξής:
- Για τους σερβιτόρους: 63,13 ευρώ
- Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 55,05 ευρώ
Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες (Δ.Α. 15/2005).
4. Ως προς τις βασικές αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
5. O βασικός μισθός που καθορίζεται με τη ρύθμιση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερος από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη (Δ.Α. 26/1996).
6. Στον βασικό μισθό για νέους κάτω των 25 ετών συμφωνείται επιπλέον 10% από ότι ισχύει στην εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και εφόσον ή συνεχίσει να ισχύει.

Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Επίδομα προϋπηρεσίας
1.1. To χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας διαμορφώνεται σε 4,00 ευρώ για κάθε ένα έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996 – Σ.Σ.Ε. 3.7.2008 – Π.Κ.: 63/11.7.2008).
1.2. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία, που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996).
1.3. Κατ’ εξαίρεση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις μήνες για κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά την νεκρά περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996).
1.4. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση, από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζομένου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα (Δ.Α. 26/1996).
2. Επίδομα οικογενειακών βαρών
Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 N.1849/1989 (Δ.Α. 26/1996).
3. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης
Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός και προϋπηρεσία) ως εξής:
α. Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.
β. Για τους αποφοίτους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από 1.7.2002 και στους μισθωτούς που είναι απόφοιτοι τμημάτων τουριστικών σπουδών των IEK. Η ιδιότητα αυτή των μισθωτών αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου πιστοποιητικού σπουδών νομίμως θεωρημένου και το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επόμενου μηνός της κατάθεσης του τίτλου σπουδών στον εργοδότη (Δ.Α. 34/2002).
γ. Για τους αποφοίτους της Ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% (Δ.Α. 26/1996).
4. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης
Χορηγείται επίδομα εποχιακής απασχολήσεως σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), που καταβάλλεται μηνιαίως στους εργαζόμενους, που απασχολούνται εποχιακά. Το παραπάνω επίδομα, που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σ’ αυτές καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα (Δ.Α. 26/1996).
5. Επίδομα στολής
Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα στολής ίσο με 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή, κατά την κρίση της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών του βασικού μισθού συν προϋπηρεσία (Δ.Α. 26/1996).
6. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία), στους παρακάτω απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:
- Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων.
- Καμαριέρες εφόσον, ελλείψει καθαριστριών, εκτελούν και τις εργασίες των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.
- Εργαζόμενοι στα πλυντήρια ανεξαρτήτως φύλου.
Το επίδομα αυτό και με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού χορηγείται σε ποσοστό 10% στο πάσης φύσεως προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της κουζίνας (Δ.Α. 26/1996).
7. Επίδομα τροφής
7.1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται να παρέχουν τροφή στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και οι οποίοι το επιθυμούν, οπότε εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό μηνιαίο μισθό (Δ.Α. 26/1996).
7.2. Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση, στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως τότε υποχρεούται vo καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχειρήσεως από την παροχή τροφής (Δ.Α. 26/1996).
8. Επίδομα ύπνου
Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεως και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών (Δ.Α. 26/1996).
9. Επίδομα οθόνης
Χορηγείται επίδομα οθόνης ποσοστού 5% επί των βασικών μισθών, σε όσους εργαζόμενους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη.
10. Επίδομα Μεταφοράς
α. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακή εγκατάσταση εκτός της περιφέρειας των πόλων Νεάπολης, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά των εργαζομένων από τη διαμονή στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούνται να καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζόμενους που μετακινούνται, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή (από την πόλη προς το ξενοδοχείο) με επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του σπαστού ωραρίου. Δεν καταβάλλεται το παραπάνω ποσόν σε εργαζόμενους που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από τρία χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο που εργάζονται.
β. Επίσης, τα μέρη συμφωνούν ότι δε θα αναζητηθούν καταβληθέντα, ως αντίτιμο εισιτηρίου, ποσά σε εργαζόμενους για τους οποίους με την παρούσα αποκλείεται η καταβολή αυτή.
γ. Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν μέχρι σήμερα μέσο μεταφοράς, οφείλουν να συνεχίσουν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία προς τους εργαζόμενους με το ίδιο μέσο (Σ.Σ.Ε. 15.9.2006).

Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Προσαυξήσεις
1.1. Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, χορηγούνται στους εργαζόμενους που αφορά η ρύθμιση αυτή, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο νόμος και η παρούσα ρύθμιση, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.
1.2. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των βασικών νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα).
2. Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για τις κατά μήνα αποδοχές τους και τις αντίστοιχες κρατήσεις (Δ.Α. 26/1996).
3. Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας
3.1. Η εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή καθορίζεται σε πέντε ημέρες και σαράντα ώρες εργασίας.
To ωράριο αυτό ισχύει μόνο για τις εξής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
- Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
- Για τα ξενοδοχεία A’ Τάξεως.
- Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις B’ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
- Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γ’ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
3.2. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων με πενθήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενες (άρθρο 7, απόφασης 28/1993 ΔΔΔΔ Αθηνών) (Δ.Α. 26/1996).
3.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους εργαζόμενους, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την υπέρβαση αυτή με την προϋπόθεση ότι, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος για περίοδο οκτώ το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα ωρών ανά εβδομάδα συνολικά ήτοι τριακόσιες είκοσι ώρες για οκτώ εβδομάδες. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις (Δ.Α. 26/1996).
4. Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων
4.1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το έτος, υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους.
4.2. Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει είτε μέσω του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτός είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος.
4.3. Η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 25η Μαΐου. Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
4.4. Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή, που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
4.5. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
4.6. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη επιστολή ή άλλον τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, ήτοι το αργότερο από 25 Μαΐου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις. (Σ.Σ.Ε. 3.4.2007).
5. Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολουμένων
5.1. Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεως, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργαζόμενου που απασχολήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.
5.2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έπειτα από προειδοποίηση δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο, εκτός για δικαιολογημένη αιτία.
5.3. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος, που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.
5.4. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους. Η σειρά προτεραιότητας και ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται από τον εργοδότη (Δ.Α. 26/1996).
6. Άδειες
6.1. Άδεια γάμου: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου πέντε εργασίμων ημερών με αποδοχές εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με πενθήμερη εργασία και έξι εργασίμων ημερών με αποδοχές εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται εξαήμερο. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον A.N.539/1945.
6.2. Άδεια μητρότητας: Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ’ αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά εβδομάδων.
Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6.3. Άδεια γέννησης τέκνου: Στον πατέρα εργαζόμενο, που υπάγεται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
6.4. Αναλογία ετήσιας αδείας εποχιακά απασχολουμένων: Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά δεκαετία στον ίδιο εργοδότη ή δωδεκαετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας δυόμιση ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα αδείας δυόμιση ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.
7. Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν δικαίωμα έκπτωσης ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών για ιδιωτική παραμονή με τους οικείους τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του N. Λασιθίου.
8. Αποζημίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασίας τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του N.2112/1920, η οποία θα κατεβάλετο στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσον όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο (Δ.Α. 15/2005).
9. Εφαρμογή θεσμικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι όροι της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών-τριών και οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις αυτής και των προηγούμενων αυτής, εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.
10. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
10.1. Σε εφαρμογή του άρθρου 17 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 και του άρθρου 4 της Δ.Α. 32/1999 οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της μισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών του «Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων N. Λασιθίου» και να την αποδίδουν σ’ αυτόν.
10.2. Παρακράτηση μπορεί να γίνει μόνο από εργαζόμενους που είναι μέλη του συνδέσμου και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως με σχετική δήλωση τους στον εργοδότη. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να κατατεθεί στον εργοδότη και μέσω του Συνδέσμου, μπορεί δε να ανακληθεί από τον εργαζόμενο οποτεδήποτε.
10.3. To παρακρατούμενο ποσό είναι αυτό που ορίζεται από το καταστατικό του συνδέσμου (το οποίο γνωστοποιεί ο σύνδεσμος στους εργοδότες με αποστολή σχετικού αντιγράφου αποσπάσματος του καταστατικού του ή της τυχόν απόφασης της Γ.Σ. ή του Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος αυτού) και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Σύνδεσμο με κατάθεση από τον εργοδότη του παρακρατηθέντος ποσού στο Λογαριασμό 302/296229-20 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Με την κατάθεση των αποδιδόμενων ποσών η επιχείρηση υποχρεούται να κοινοποιεί στο Σύνδεσμο και κατάλογο των εργαζομένων από τους οποίους παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνδικαλιστική εισφορά.
11. Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας: Τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 14/16.7.2010).
12. Εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος:
Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω εξαιρετικής ανάγκης ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 70% των κλινών συμφωνούνται τα παρακάτω:
Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη ημέρα της εβδομάδος θα πληρωθούν ως εξής:
A) Av είναι Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των οκτώ ωρών με προσαύξηση 75%.
B) Av είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των οκτώ ωρών.
H εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, εφόσον προκύψει, θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους, θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή η συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας που εξακολουθεί να ισχύει και όποτε συμβαίνει θα έχει εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της προαναφερθείσας πληρότητας και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμφωνημένου πενθημέρου.
13. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – Διατήρηση και ισχύς διατάξεων
Οι όροι των προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α. που δεν καταργούνται η τροποποιούνται από την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, εξακολουθούν να ισχύουν. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας κανονισμούς εργασίας και επιχειρησιακή συνήθεια δε θίγονται.
14. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2014 έως 31.12.2015.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ KAI ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
A) Για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
B) Για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του N.1082/1980, της YA 19040/1981 (Υπ. Οικονομικών και Εργασίας – ΦΕΚ 742/Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ 170/Β’), της YA 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’) όπως συμπληρώθηκε από την YA 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) και της YA 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι: