Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

Κοινωνικό μέρισμα

Κριτήρια και δικαιούχοι

Ανοίγει σύντομα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το κοινωνικό μέρισμα. Ποιοι το δικαιούνται και πόση είναι η έκτακτη ενίσχυση. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Τι ισχύει για ανέργους, ανασφάλιστους και ενστόλους.
Οι 20 απαντήσεις.
Άμεσα θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης κοινωνικού μερίσματος μετά και τη δημοσίευση της απόφασης για τον τρόπο διανομής του κοινωνικού μερίσματος.
Στην ηλεκτρονική φόρμα (www.gsis.gr) οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δηλώσουν τα απολύτως απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας, πλήθος φορολογουμένων που συνοικούν και βέβαια τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.
Το Euro2day.gr αποκωδικοποιεί την κοινή υπουργική απόφαση (Χρ. Σταϊκούρας, Γ. Μαυραγάνης, Γ. Βρούτσης, Β. Κεγκέρογλου) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα απαντώντας σε 20 βασικές ερωτήσεις:
1. Ποιοι είναι δικαιούχοι; Όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν περίπου 600.000 νοικοκυριά ή περίπου 1.000.000 πρόσωπα. Θα λάβουν συνολικά 450 εκατ. ευρώ.
2. Ποια είναι τα κριτήρια; Ως βασικό όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των 6.000 ευρώ, με βάση το συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή πρόσωπα που φιλοξενεί. Παράλληλα ισχύει και κριτήριο ακίνητης περιουσίας. Έως 125.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 200.000 ευρώ για τις οικογένειες, με βάση τα στοιχεία ακινήτων για το 2013. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
Το εισοδηματικό όριο των 6.000 ευρώ ισχύει για άγαμους και προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Έτσι για οικογένεια με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 10.000 ευρώ.
3. Ποια εισοδήματα μετράνε; Αυτά που δηλώθηκαν πέρυσι στις φορολογικές δηλώσεις, άρα τα εισοδήματα του 2012. Το ίδιο ισχύει και για την ακίνητη περιουσία. Προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις ακινήτων του περασμένου έτους.
4. Μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία: Λαμβάνεται ειδική μέριμνα. Για μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 67% το εισοδηματικό κατώφλι ορίζεται στα 8.000 ευρώ. Όταν στην οικογένεια υπάρχει παιδί με αναπηρία άνω του 67%, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 1.000 ευρώ.
5. Τι ισχύει για τους ανέργους; Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις προϋποθέσεις της απόφασης, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία. Ειδικά για τους μακροχρόνια ανέργους, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.
6. Πόσο είναι το επίδομα; Ξεκινά από 500 ευρώ για τον άγαμο και διευρύνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών φτάνοντας τα 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Γενικά οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι η ενίσχυση ξεκινά από 500 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 83,3 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά δικαιούται επίδομα 1.000 ευρώ.
7. Θα μου ζητήσουν φόρο για το επίδομα; Το κοινωνικό μέρισμα όπως ορίζεται στο νόμο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους.
8. Πότε θα καταβληθεί; Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, όσοι υποβάλουν αιτήσεις έως το τέλος Απριλίου, θα δουν το επίδομα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 10 Μαΐου.
Αναλυτικά σύμφωνα με την απόφαση: για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014
9. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις; Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr, όταν ανοίξει η σχετική εφαρμογή. Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση /Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος» μέσω του taxis.
10. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι δεν θα πάρουν το επίδομα μη δικαιούχοι; Με βάση τις αιτήσεις, η ΓΓΠΣ θα κάνει διασταυρώσεις στοιχείων για να προσδιορίσει τους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (π.χ. κάποιος δήλωσε 10 παιδιά) θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
11. Ποιοι εξαιρούνται από το κοινωνικό μέρισμα; α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

12. Οι ένστολοι θα κάνουν αιτήσεις; Όχι. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται κεντρικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
13. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα για τους ενστόλους; Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς στις 9 Μαΐου.
14. Ποιοι ένστολοι είναι δικαιούχοι; Όσοι είχαν τον Ιανουάριο τακτικές μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ δικαιούνται πλήρες το επίδομα των 500 ευρώ. Μειωμένο επίδομα θα λάβουν και όσοι είχαν τακτικές αποδοχές έως 1.541 ευρώ. Δικαιούχοι της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ήδη εκδοθεί είναι τα εν ενεργεία κατά την 31η Ιανουαρίου 2014 στελέχη (ένστολο προσωπικό) των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καθώς και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το επίδομα θα λάβουν και όσοι ένστολοι είχαν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο σε καθεστώς αργίας, διαθεσιμότητας κ.λπ., εφόσον το σύνολο των αποδοχών του μηνός Ιανουαρίου 2014, που θα ελάμβαναν, εάν δεν είχαν τεθεί στο εν λόγω καθεστώς, δεν θα ξεπερνούσε το όριο αποδοχών που έχει τεθεί για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής.
15. Πώς υπολογίζεται το επίδομα για τους ενστόλους; Για ενστόλους με τακτικές μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ, το επίδομα είναι 500 ευρώ. Για τους ενστόλους των οποίων οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ, αλλά είναι χαμηλότερες από 1.541 ευρώ, το επίδομα των 500 ευρώ μειώνεται κατά ένα δωδέκατο, για κάθε ένα επιπλέον των 1.500 ευρώ. Για παράδειγμα, έστω ότι το άθροισμα των μικτών τακτικών αποδοχών στελέχους που αφορούν το μήνα Ιανουάριο του 2014, ανέρχεται στο ποσό των 1.505,72 ευρώ. Αρχικά το ποσό στρογγυλοποιείται στα 1.506 ευρώ. Τα 6 επιπλέον ευρώ οδηγούν σε μείωση της εφάπαξ παροχής κατά 72 ευρώ (6x12 = 72). Επομένως ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα λάβει εφάπαξ ενίσχυση 428 ευρώ ( 500-72 =428).
16. Τι μετρά στις τακτικές αποδοχές των ένστολων; Στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές δεν περιλαμβάνονται η οικογενειακή παροχή, η ειδική αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθήμερου, ούτε και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Επίσης δεν συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως οδοιπορικά έξοδα και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, όπως άλλωστε και τυχόν αποδοχές καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο αλλά αφορούσαν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, υπολογίζονται στο ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τα πάσης φύσεως επιδόματα κινδύνου (πτητικό, καταδυτικό, ειδικών επιχειρήσεων, ναρκοπεδίων κ.λπ.). Τα επιδόματα αυτά θα μετρήσουν στις βασικές μηνιαίες αποδοχές διαιρώντας το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2013, με τον αριθμό 12 (όσοι οι μήνες) και προσθέτοντάς το στις αποδοχές του Ιανουαρίου.
17. Υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι από το κοινωνικό μέρισμα των 525 εκατ. ευρώ; Ναι. Σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου που ψηφίστηκαν πρόσφατα θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής προστασίας αστέγων και επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για παροχές ασθενείας ανασφάλιστων.
18. Τι θα ισχύσει για τους ανασφάλιστους; Οι διατάξεις που έχουν ψηφιστεί ορίζουν ότι δικαιούνται παροχή ασθενείας έως τις 28-2-2015 οι ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή συνεχίζουν ανασφάλιστοι σε άλλον φορέα την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον το μέσο ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα στο διάστημα 2011-2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ και οι οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν τα έτη 2011-2013. Η κάλυψη ασθενείας αφορά και τα μέλη των οικογενειών τους, ενώ με αντίστοιχα κριτήρια παρέχεται κάλυψη ασθενείας και σε ασφαλισμένους του τομέα μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων καθώς και σε υπερήλικες ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΑΕΕ «Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4254/2014 συμπεριλαμβάνεται διάταξη για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας μέχρι 28-02-2015, σε ενεργούς ασφαλισμένους ή και διακόψαντες εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και δεν εμπίπτουν στο Νόμο περί ανεργίας με τις παρακάτω ελαστικές προϋποθέσεις:
α) Εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
β) Οι ασφαλισμένοι που έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους.
Η έναρξη εφαρμογής θα γίνει με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών και έκδοση σχετικής εγκυκλίου του ΟΑΕΕ»
19. Ποιοι εξαιρούνται από το κοινωνικό μέρισμα των 500(+) ευρώ; α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

20. Αν δεν έχω υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος πέρυσι, μπορώ να κάνω αίτηση για το επίδομα; Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.

Πηγή:  euro2day.gr (Έλενα Λάσκαρη)


1 σχόλια:

  1. Δυστυχώς, το λεγόμενο "κοινωνικό" μέρισμα, που δίνεται από το ματωμένο πλεόνασμα στην πιο ακραία φτώχεια και θα εξανεμιστεί πριν φτάσει στον προορισμό του, έχει στόχο να αποσπάσει την ανοχή του λαού σε ένα δρόμο που τα επόμενα χρόνια θα γεννήσει περισσότερους φτωχούς και πάμφτωχους.
    Οι εργαζόμενοι, πρέπει να διεκδικήσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους και όχι να "πατάνε την πεπονόφλουδα" επιδοματικών πολιτικών και κυρίως σε προεκλογική περίοδο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Από το Blogger.