Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Βιβλιάρια ασθενείας

 Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Ο χρόνος ανανέωσης βιβλιαρίων ασθενείας λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.

Όσοι συνάδελφοι έχουν προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει μέχρι τότε να ανανεώσουν τα βιβλιάριά τους προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (1 για κάθε παιδί)
 • Ταυτότητα συζύγου (2 φωτοτυπίες)
 • Εκκαθαριστικό εφορίας του 2014 
Επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά  εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
 • Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
 • Έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν πρέπει να είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67% και άνω.
 • Ο υπολοιπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
 
 • Αίτηση του ανέργου στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.
 • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης σ' αυτούς.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην παρούσα προαιρετική, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανενεούμενη ανά μήνα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.