Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Οικογενειακό επίδομα 2014


Από την ερχόμενη Δευτέρα 14/07/2014, ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος 2014 από τον ΟΑΕΔ.

Ημερομηνίες – Σημεία Εξυπηρέτησης
Η διοίκηση του Οργανισμού ανακοίνωσε τις εξής ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων και την προσκόμιση των δικαιολογητικών:

- από την Δευτέρα, 14/07/2014, οι δικαιούχοι με τρία παιδιά και άνω,
- από την Δευτέρα, 01/09/2014, οι δικαιούχοι με δύο παιδιά και
- από την Τετάρτη, 01/10/2014, οι δικαιούχοι με ένα παιδί.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2015

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ είτε μέσω ΚΕΠ, συστημένων επιστολών ΕΛΤΑ ή μέσω του εργοδότη του δικαιούχου (σε αυτές τις περιπτώσεις δεν συντρέχουν οι ημερομηνίες).

Το οικογενειακό επίδομα πιστώνεται σε λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Δικαιούχοι
Αίτηση για το οικογενειακό επίδομα δικαιούνται να υποβάλλουν οι εξής:

 •   Ημερομίσθιοι ή μηνιαίως αμειβόμενοι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, των οποίων η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν προβλέπει οικογενειακό επίδομα ή είναι μικρότερο από αυτό που παρέχει ο ΟΑΕΔ,
 • Απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται υπό συνθήκες εξαρτημένες εργασίας και
 •   Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού.
Προϋποθέσεις
Για να γίνει δεκτή η αίτηση, πρέπει ο μεν δικαιούχος:
 • Να έχει πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας κατά το έτος 2013 και να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών ή
 • Να λάμβανε επί δύο συνεχόμενους μήνες τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή
 • Να ήταν ανίκανος για κάθε εργασία επί δύο συνεχόμενους μήνες ή
 • Να απείχε επί δύο συνεχόμενους μήνες από την εργασία λόγω κυοφορίας – λοχείας,
... το δε τέκνο (ή τέκνα) πρέπει:
 •   Να έχουν ηλικία έως 18 ετών22 σε περίπτωση που σπουδάζουν),
 • Να είναι άγαμα και
 • Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαιολογητικά
Εφόσον συντρέχουν όλα τα ανωτέρω, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση εργοδότη,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Κοινή υπεύθυνη δήλωση για το ποιος από τους δύο γονείς θα παραλάβει το επίδομα (εφόσον και οι δύο είναι δικαιούχοι),
 • Έγγραφο που θα αποδεικνύει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ,
 • Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας του κάθε παιδιού, θεωρημένο για το τρέχον έτος,
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος,
 • Βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος και
 • Βεβαίωση σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει ότι το παιδί υπάγεται σε ειδικές κατηγορίες.
Σημειώστε ότι όλα τα ανωτέρω πρέπει να προσκομισθούν πρωτότυπα (για απλή επίδειξη) και φωτοαντίγραφα σε όσα έχουν εκδοθεί από φορείς του Δημοσίου (η επικύρωση δεν ισχύει πλέον).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το οικογενειακό επίδομα, μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.