Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Εφάπαξ

   Ε Φ Α Π Α Ξ       ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Για την χορήγηση του  Εφάπαξ απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) Για τους εποχιακά απασχολούμενους απαιτείται η συμπλήρωση 180 τουλάχιστον
πλήρων μηνιαίων καταβολών του Κλάδου Πρόνοιας και η συμπλήρωση είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ετών στο επάγγελμα του Ξενοδοχοϋπαλλήλου. Ο χρόνος υπολογίζεται μέχρι την  ημερομηνία της αίτησής τους.

β) Για τους συνεχούς απασχολούμενους απαιτείται η συμπλήρωση 240 πλήρων μηνιαίων  καταβολών και η συμπλήρωση  είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ετών  στο επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου. Ο χρόνος υπολογίζεται μέχρι την  ημερομηνία της αίτησής τους.

Για τους ασφαλισμένους στους οποίους
 χορηγήθηκε το εφάπαξ εάν  συνεχίζουν ή επανέλθουν στο επάγγελμα μετά την λήψη του Εφάπαξ Βοηθήματος, συνεχίζουν την ασφάλισή τους, χωρίς να δικαιούνται νέο ή συμπληρωματικό εφάπαξ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Επικυρωμένες φωτοτυπίες όλων των ενσήμων του ασφαλισμένου ως Ξενοδοχοϋπάλληλου ή του αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου του ΙΚΑ.
2. Βεβαιώσεις απασχόλησης των ξενοδοχείων που απασχολήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες εργασίας, οι μισθοί και οι κρατήσεις του ασφαλισμένου.
3. Τα Βιβλιάρια Ασθενείας για να σημειωθεί η αίτηση

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Όταν ένας ασφαλισμένος έτυχε κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας για να λάβει Εφάπαξ Βοήθημα απαιτείται:

α). Η συμπλήρωση τουλάχιστον 60 πλήρων μηνιαίων καταβολών του Κλάδου Πρόνοιας και η έξοδος σε σύνταξη από το επάγγελμα του Ξενοδοχοϋπαλλήλου.
β). Η συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πλήρων μηνιαίων καταβολών, όταν η έξοδος σε σύνταξη γίνεται από άλλο επάγγελμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
1.       Απόφαση Συνταξιοδότησης από Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ή άλλου κυρίου Ασφαλιστικού     Φορέα. 
2.            Βεβαιώσεις απασχόλησης των ξενοδοχείων που απασχολήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες εργασίας, οι μισθοί και οι κρατήσεις του ασφαλισμένου 
3.      Βιβλιάρια Ασθενείας για να σημειωθεί η αίτηση Ο συνταξιούχος και αποχωρών ξενοδοχοϋπάλληλος υποχρεούται να παραδώσει τα Βιβλιάρια Ασθενείας για ακύρωση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι ατομικές εισφορές επιστρέφονται στους αποχωρούντες οριστικά από την ασφάλιση του Ταμείου, ως εξής:
Σε όσους δεν έλαβαν, ούτε δικαιούνται Εφάπαξ Βοηθήματος και τελευταία μέρα της ασφάλισής τους είναι: 

1. Μετά την 7-10-1992 , εφόσον συμπληρώνουν τρία πλήρη έτη στην ασφάλιση . 
2. Εάν τελευταία μέρα της ασφάλισής τους είναι πριν την 7-10-1992 εφόσον συμπληρώνουν 60 πλήρεις μηνιαίες καταβολές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.