Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

Ενημέρωση και παρατηρήσεις πάνω στην ΚΥΑ (μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζόμενων-αναστολή συμβάσεων εργασίας)

Η κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 13 Ιούνη 2020 και εξειδικεύει τα μέτρα που αναφέρονται στο Ν.4690/2020,
προβλέπει για τους εργαζόμενους στον τουρισμό-επισιτισμό, εποχικούς και μη, τα παρακάτω:

Α. Για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας (όσα λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο)

 • Οι εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες τουριστικές περιόδους και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν το 2019 (άρθρο 8 του ν. 1346/1983, σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ).

Παρατήρηση: Αυτό αφήνει ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ξενοδόχοι να επικαλεστούν την αίτηση επαναπρόσληψης μέσω των σωματείων για να υποχρεωθούν να επαναπροσλάβουν το προσωπικό, κάτι που θα αφήσει απέξω τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που εργάστηκαν την περασμένη περίοδο και δεν την έχουν κάνει. 

 •  Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να θέσουν τις συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων σε αναστολή (όσους θέλουν) για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020. 

 •  Η διαδικασία με την οποία οι εργοδότες θα θέτουν τη σύμβαση των εργαζομένων σε αναστολή θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση τους στο «ΕΡΓΑΝΗ» και αποστολή με email στους εργαζόμενους του αριθμού πρωτοκόλλου της πράξης τους στο «ΕΡΓΑΝΗ». 

 • Αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στο supportemployees.services.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας, δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα τους έχει αποστείλει με email ο εργοδότης και τα στοιχεία του εκμισθωτή του σπιτιού που νοικιάζουν, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου.

 • Για περιπτώσεις ξενοδοχείων που δεν θα επαναλειτουργήσουν όλο το καλοκαίρι οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στο  supportemployees.services.gov.gr χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.


 • Όσων εργαζομένων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή θα λαμβάνουν «αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους (534) ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. 

Παρατήρηση: Αυτό σημαίνει ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι θα πρέπει να ζήσουν μέχρι 30 Σεπτέμβρη με 17 ευρώ την ημέρα. Και από τον Οκτώβρη και μετά μέχρι να ανοίξει η σεζόν του 2021 (αν επαναπροσληφθούν) με 5 ευρώ την ημέρα!!!


 • Για όσους η αναστολή σύμβασης εργασίας ανακληθεί οριστικά, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται για όσο χρόνο έχει διαρκέσει. • 2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Παρατήρηση: Η διάταξη είναι ασαφής αφού δεν επεξηγεί κατηγορηματικά ποιες οφειλές εννοεί.


 • Οι εργοδότες των ξενοδοχείων που θα λειτουργήσουν, όποτε κι αν αυτό συμβεί μέσα στην τουριστική περίοδο, είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν τους εργαζόμενους των οποίων έχουν θέσει τη σύμβασή τους σε αναστολή με βάση το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου ως εξής:

  1. με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, να καλέσουν για δουλειά τουλάχιστον το 1/3 των εργαζομένων,
  2. με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας να καλέσουν για δουλειά τουλάχιστον τα 2/3 των εργαζομένων,
  3. με τη συμπλήρωση του 80% της πληρότητας να καλέσουν για δουλειά όλους τους. Εργαζόμενους.
Παρατήρηση: Ανοίγει και ουσιαστικά ο δρόμος να δουλεύουμε όποτε και αν έχει δουλειά η επιχείρηση.


 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού του Ιουνίου θα γίνονται από 1/7/2020 έως και 7/7/2020 και η πληρωμή από 13/7/2020 έως και 14/7/2020. Του Ιουλίου  από 1/8/2020 έως και 7/8/2020 και η πληρωμή από 10/8/2020 έως και 12/8/2020. Του Αυγούστου  από 1/9/2020 έως και 7/9/2020 και η πληρωμή από  10/9/2020 έως και 11/9/2020. Του Σεπτεμβρίου από 1/10/2020 έως και 7/10/2020 και η πληρωμή  από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.

 • Οι εργοδότες που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων αυτών απαγορεύεται να κάνουν απολύσεις για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, είναι άκυρες.

Παρατήρηση: Κανείς δεν εμποδίζει τους εργοδότες να κάνουν απολύσεις αμέσως μετά.


 • Οι εργοδότες μπορούν να αξιοποιήσουν για όσους εργαζόμενους δουλεύουν με πλήρη απασχόληση και δεν είναι σε αναστολή το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Δηλαδή  να μειώσουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας έως 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, από 15 Ιούνη μέχρι 15 Οκτώβρη 2020. Για το διάστημα που ο εργαζόμενος δεν θα δουλεύει θα λαμβάνει το 60% των καθαρών αποδοχών του από το κράτος, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα.

Παρατήρηση: Για όσους δεν θα είναι σε αναστολή θα συνεχίσουν να παίρνουν πετσοκομένο το εισόδημά τους. Πρόκειται στην ουσία για «αναστολή» με άλλη ονομασία («ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»).


 • Οι εργοδότες, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δεν μπορούν να απολύσουν τους εργαζομένους που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση που το κάνουν οι απολύσεις είναι άκυρες.  

Παρατήρηση: Κι εδώ κανείς δεν εμποδίζει τους εργοδότες να κάνουν απολύσεις αμέσως μετά.


 •  Υποχρεούνται ακόμα να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Παρατήρηση: δηλαδή «ονομαστικός μισθός» κομμένος στη μέση.

Β. Για τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό και επισιτισμό 

 • Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, θα λάβουν μηνιαία «έκτακτη αποζημίωση» στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν αν:

  1. α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, 
  2. έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.
Παρατήρηση: Πουθενά δεν διευκρινίζεται ποιους εργαζόμενους αφορά, τί εννοεί «δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης» αφού σαφώς αναφέρεται -και- σε εργαζόμενους σε ξενοδοχεία που δούλεψαν την περασμένη τουριστική περίοδο. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ορίζει ο κάθε εργοδότης ποιος έχει δικαίωμα επαναπρόσληψης και ποιος όχι. Παράλληλα δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα επαναπρόσληψης των εποχικών εργαζόμενων στις επισιτιστικές επιχειρήσεις. Τέλος αφήνει έξω από κάθε στήριξη χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους που δεν είχαν την περασμένη περίοδο πάρει επίδομα ανεργίας γιατί δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Επίσης αφήνει έξω όλους τους ελαστικά απασχολούμενους.


 • Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος και καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για αυτό το διάστημα.

Παρατήρηση: Η κατάσταση εδώ είναι ακόμη χειρότερη. Ο άνεργος καλείτε να ζήσει με 5 ευρώ την ημέρα για ένα ολόκληρο χρόνο!!


 • Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

 • Για να λάβουν την έκτακτη αποζημίωση οι άνεργοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ και να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Η κοινή υπουργική απόφαση
 • Η καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα από τους μήνες αναφοράς, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.


Γ. Για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας 

 • Εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, μπορούν:

α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή το προηγούμενο διάστημα 
β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, από 1/6/2020 και μέχρι 31/7/2020.
Παρατήρηση: Συνεχίζεται για τους εργαζόμενους η κατάσταση που διαμορφώθηκε τον Μάρτη με μείωση σχεδόν στο μισό του εισοδήματός τους και κατάργηση της συλλογικής σύμβασης που υποτίθεται ότι είναι υποχρεωτική. Επιπλέον οι ξενοδόχοι θα μπορούν για ακόμη δυο μήνες να μην δίνουν δεκάρα για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.


 • Οι ξενοδόχοι για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε απολύσεις και μέχρι την 31η Ιουλίου. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι απολύσεις είναι άκυρες. Μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι αποχωρούν οικειοθελώς, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.

Παρατήρηση: Κι εδώ κανείς δεν εμποδίζει τους εργοδότες να κάνουν απολύσεις αμέσως μετά. Για τις 30 ημέρες μετά την αναστολή των συμβάσεων οι απολύσεις είναι ελεύθερες αφού ο εργοδότης υποχρεούται να έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων και όχι να μην απολύσει. Όλοι επίσης γνωρίζουμε τις πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι ώστε να αποχωρήσουν «οικοθελώς».


 • Οι εργοδότες μπορεί να  προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για κάλυψη «έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών» όπως προβλέπει το άρθρο 12 της από 1/5/2020 Π.Ν.Π.

Παρατήρηση: αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν και να βγαίνουν από την αναστολή των συμβάσεων όπως και όποτε θέλει ο κάθε εργοδότης. Πρόκειται για πλήρη απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων ανάλογα με τις ανάγκες κερδοφορίας της κάθε επιχείρησης.


 • Οι εργοδότες μπορεί να  κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους που δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί οριστική ανάκληση αυτής.

Παρατήρηση: Πρόκειται κι εδώ  για «αναστολή» με άλλη ονομασία («ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), όπως και για τους εποχικούς εργαζόμενους.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.